What is insurance | Type of 6 Policy | In Marathi

By Sandypummy12

विमा म्हणजे काय? किती प्रकार आहे का | What is insurance? How many types? 

तुम्ही अनेकदा लोकांचे म्हणणे ऐकले असेल की त्यांची कार किंवा मोबाईल फोन किंवा तुमच्या आयुष्याचा विमा उतरवला आहे. आज तुम्ही जवळपास प्रत्येक गोष्टीचा विमा विमा उतरऊ शकतात.  अशा परिस्थितीत तुमच्याही मनात हा प्रश्न नक्कीच आला असेल. शेवटी, हा विमा काय आहे.

What is insurance  आणि आपण तो कसा घेऊ how to buy शकता. आज आम्ही मी तुमच्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.  सोप्या भाषेत, विमा हे असे शस्त्र आहे ज्याद्वारे तुम्ही भविष्यातील कोणत्याही घटनेपासून स्वतः चे  संरक्षण करू शकता.

आपण आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या संकट कालीन अप्रिय घटनेशी देखील लढू शकता. भविष्यात काय होईल हे कोणालाच माहीत नाही त्यामुळे, त्या वेळी घडणाऱ्या कोणत्याही संभाव्य घटनेतून बाहेर पडण्यासाठी,

आम्ही हा लेख what is insurance हा लेख लिहत आहोत. विमा वापरा. विमा देण्यासाठी अनेक कंपन्या उपलब्ध आहेत. ज्या मध्ये तुम्ही तुमच्या गरजे नुसार विमा घेऊ शकतात. एखादी व्यक्ती मोबाईल, टीव्ही, कार इत्यादी कोणत्याही वस्तूंचा विमा काढू शकते.

भविष्यात तुमची वस्तु हरवली किंवा खराब झाल्यास तुमच्या कढे  विमा कार्ड असल्यास त्या विमा कंपनीने पूर्वनिश्चित केलेल्या अटींनुसार योग्य मोबदला मिळतो.अशा परिस्थितीत तो हा तोटा भरून काढण्यास सक्षम होतो. त्याचप्रमाणे जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या जीवनाचा विमा घेतला तर भविष्यातील कोणत्याही विमा कंपनी निर्धारित अटींनुसार आर्थिक नुकसान भरपाई देते. किंबहुना, तुम्ही अनेक तुमच्या गरजे नुसार विमा कंपनीचा करार म्हणून विम्याचा विचार करू शकता. त्यांच्या काही अटींसह व्यक्ती दरम्यान काही सेटलमेंट करावयाचा असतात. या कराराचा दरम्यान विमा कंपनी व्यक्तीकडूनकाही  ठराविक रक्कम घेते ज्याला आपण प्रीमियम म्हणतो. हा प्रीमियम भरल्यावर, विमा कंपनी त्या व्यक्तीला कोणताही आर्थिक लाभ देन्यास सक्षम होते. जर काही तोटा झाल्यास नुकसान भरपाई देत असते.

What is insurance In Marathi

 

आज आपण What is insurance या लेखात आपण विम्याचे प्रकार पाहणार आहेत, म्हणजे सामान्य विमा आणि जीवन विमा.सर्वसाधारण विम्यामध्ये तुम्ही तुमच्या कोणत्याही वस्तू जसे की मोबाईल फोन, टीव्ही, फ्रीज, कार, कव्हर करू शकता. तुम्ही दुचाकी, जमीन, पीक, घर इत्यादींचा विमा घेऊ शकता.

गृह विमा | Home Policy 

जर तुम्ही तुमच्या घराचा विमा कोणत्याही विमा कंपनीकडून घेतला असेल तर भविष्यात तुमच्या घराचे काही नुकसान झाले असेल तर त्याची भरपाई विम्याद्वारे केली जाईल. कंपनी करेल त्यांच्या अटींनुसार, जर तुमचे घर नैसर्गिक आपत्तीच्या अधीन असेल उदाहरणार्थ, पूर, भूकंप, वीज इत्यादींमुळे कोणतेही नुकसान झाले नाही तर. नुकसान भरून काढेल. तसेच घरात चोरी झाल्यास, आग लागल्यास किंवा कोणतीही घटना घडली या लढ्यात कोणतेही नुकसान झाले असले तरी विमा कंपनी तुम्हाला काही अटींसह भरपाई रक्कम देईल.

वाहन विमा | Car  Policy

तुम्ही भारतातील रस्त्यांवर गाडी चालवत असाल तर हे तुम्हाला कळले पाहिजे की तुम्ही गाडीचा विमा काढणे किती महत्त्वाचे आहे विमा  नियमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल तुम्हाला शिक्षा देखील होऊ शकते. गाडीचा विमा उतरवल्यानंतर जर तुमच्या वाहनाचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान झाले असेल किंवा ते चोरीला गेले असेल विमा कंपनी तुम्हाला त्यासाठी योग्य मोबदला त्यांच्या अटी नुसार देण्यास सक्षम आसते.

 

प्रवास विमा | Travel Policy

तुम्ही कोणत्याही सहलीला जात असाल तर त्यावेळी हा विमा आवश्यक असतो. प्रवास विम्याच्या अंतर्गत विमा कंपनीद्वारे प्रवासा दरम्यान व्यक्तीला झालेली दुखापत किंवा सामान हरवल्यास आपणास  नुकसान भरपाई देते. या विम्याचा फायदा प्रवास सुरू आणि संपे पर्यंत वैध राहते प्रवास विम्यासाठी भिन्न विमा कंपनी भिन्न अटी ठेवू शकतो.

पीक विमा | Crop insurance

सध्या भारतातील एखाद्या शेतकऱ्याने बँकेकडून कृषी कर्ज घेतले तर त्याला पीक सोबत विमा घेणे देखील अनिवार्य आहे. या विम्यांतर्गत कोणत्याही कारणास्तव पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनी शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्यास बांधील आहे.

शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे वेळ  उद्भवते. परिस्थितीनुसार आग, पूर किंवा कोणत्याही रोगामुळे

झालेले नुकसान कंपनीने भरून देते आहे. सध्याच्या युगात पीक विमा अटी अतिशय कडक आहेत आणि त्यामुळेच बहुतांश शेतकऱ्यांमध्ये हे प्रमाण लोकप्रिय नाही.

.

आरोग्य विमा | Health insurance

आरोग्य विमा का आवश्यक Why helth insurance important  आहे या साठी आपण आज हा लेख what is Insurance in Marathi मध्ये माहिती घेणार आहोत आज आपण वेगवेगळ्या आजारांना संबंधी एकत आलो आहे. आणि त्या आजारांना लागणारे पैसे हे तर आपण स्वतः ला विकू तरी न भेटणारे पैसे असे आकडे असता त्या मुळे आपल्याला आपला माणूस वाचेल की नाही ही चिंता खाऊन त्या मुळे होणारे आपले मानसिक आणि आर्थिक नुकसान हे आपल्यावर डोंगरा एवढे दुख या सर्व त्रासातून वाचण्यासाठी एक कारण म्हणजे आरोग्य विमा जो आपल्या आयुष्यातील कृष्ण च समजा जो आपल्या आंगावर येणारा डोंगर कृष्णा सारखा एका करंगळी वर पेलून धरणार आहे.

तुमच्या कढे कुठल्या ही प्रकारचा आरोग्या विमा नसेल आणि तुम्हाला एकध्या वेळेस दवाखण्याची गरज भासेल त्या वळेला तुम्हाला दवाखान्याचे बिल डोंगरा एवढेच असेल त्या वळेस कोणता ही कृष्ण तुमच्या वर येणारे दुखचे डोंगर पेलाऊ नाही शकणार या साठी आपण आधीच एक गुंतवणूक म्हणून आरोग्य विमा घेतला पाहिजे

आपल्या पेशंट आपण दवाखयाण्यात ज्या वळेस आडमिट करतो त्या वळेस आपल्याला माहीत नसते डॉक्टर किती पैस सांगतील कारण आपण त्या वळेस घाबरलेले असतो आपण कुटला ही विचार करत नाही की आपण ज्या दवाखान्यात आपले पेशत अॅडमिट करत आहोत त्या किती पैसे सांगू शकतील ह्याचा आपण विचार करत नाही. जर डॉक्टर ने तुम्हाला खर्च सांगितला तो जर तुमच्या खिशयाला न परवडणारा असला तर अश्याच वेळेस तुमच्या कढे एखयाद्या कंपनी चे आरोग्य विमा कार्ड असेल तर तो खर्च आणि ती रक्कम तुम्हाला क्षुल्लक वाटेल एवड्या दिवस लावलेला पैसा आज कामी येईल

या सोबत हे पण समजून घेणे गरजेचे आहे की तुम्ही वेळ आली म्हणून आरोग्य विमा खरीदी करू शकत नाही त्या साठी तुम्हाला एक काळ जाऊन देवा लागतो एक वार्षिक वेळ असते. हा कदाचित हा आजच्या युगातील सर्वात महत्त्वाचा विमा आहे. ज्याप्रमाणे कोरोना महामारी पूर्ण झाली आहे जगात खळबळ माजली आहे, त्यानंतर लोकांमध्ये आरोग्य विम्याचा झपाट्याने प्रसार होत आहे. प्रचार झाला आहे. आरोग्य विम्याअंतर्गत, विमा कंपनी आजारी व्यक्तीच्या उपचारावर खर्च करते. भरायच्या रकमेचा मोठा भाग भरपाई म्हणून दिला जातो. या साठी देखील अनेक अटींचे पालन करावे लागेल.

जीवन विमा | Life insurance

जीवन विमा घेतल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्यावर अवलंबून असलेले विमा कंपनीकडून लोकांना याची भरपाई दिली जाते. जर अपघाताने कुटुंबप्रमुखाचा अकाली मृत्यू झाल्यास कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळते या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी विमा कंपनी जी इन्शुरन्सच्या अटींनुसार कुटुंबाला योग्य मोबदला देते. त्या साठी असे म्हंटले जाते की इतर कोणताही विमा घ्या किंवा घेऊ नका पण जीवन विमा प्रत्येकाने आयुष्यात घेण आवश्यक आहे. असे म्हटले जातेनंतर, तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबाला कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या साठी हा जीवन विमा काढणे आवश्यक आहे.

Conclusion

आज आपण what is insurance या लेखात विम्याचे सर्व प्रकार बागीतले आहे विमा काळाच्या आवश्यकते नुसार खूप आवश्यक आहे. आपण जानतच असाल तर आपण  आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाचे व्यक्ति वस्तु जे आपण आपल्या मनाच्या सर्वात जवळच्या व्यक्ती किंवा वस्तु आपल्या पासून विमाच्या साह्याने दूर जाण्यापासून वाचू शकतात. तुम्ही कोरना काळाचा अनुभव पाठीशी असुदेवा  या साठी माहिती च्या उद्देशाने हा लेख लिहिला आहे आपल्या ला तो कसा वाटला किंवा या संबंधी आजून तुम्हाला काही माहिती हवी आसल्यास आपण ती आम्हाला कॉमेंट द्वारे कळूशकतात तुम्ही ही माहिती इतर मित्र परिवारात पण शेयर करू शकतात.

 

1 thought on “What is insurance | Type of 6 Policy | In Marathi”

Leave a Comment