True Love|True Love in Marathi

By Sandypummy12

खरे प्रेम याचा अर्थ आजून तरी मला सापडला नाही आजुन ही प्रेम ही संकल्पना स्पष्ट नाही ती कोणत्या सोरूपात असावी आजकालच्या मुलं मुली आकर्षणाला प्रेम समजून अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहे. प्रेम काय आहे माहीत नाही? पण प्रेम करताना या गोष्टी ही जपल्या पाहिजे ज्या मुळे आपण सुसंस्कृत प्रेम तरी करू शकू काही मुद्दे दिले आहे ते नीट बागा आणि विचार करा.

True Love Mitvaa Khare Prem

 

प्रेम निस्वार्थ आहे|Love is selfless

प्रेमात मागणी किंवा लोभ नसतो. ते निस्वार्थ आहे प्रेमाला त्या बदल्यात काही नको असते. जे लोक खरोखर प्रेम करतात ते लोकांन वर त्यांच्या प्रेमा पोटी प्रेम करतात, नाही तर दुसरी व्यक्ति त्यांच्या गरजा पूर्ण करून घेईल किंवा काही मार्ग इच्छित असेल.आपला तो संबध सर्व करणांसारखा समान असावा किंवा जेव्हा पण प्रेमाचा विचार केला जा तो तेव्हा ते प्रेम म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तिला ते निस्वार्थ देणे किंवा कुटल्या ही फळाची अपेक्षा न ठेवणे.

प्रेम बिनशर्त असावे|Love should be unconditional

खऱ्या प्रेमाचा आणखी एक गुण असतो. ते म्हणजे प्रेम बिनशर्त असणे म्हणजे कुठल्या ही अटी शिवाय असणे नाही तर ते प्रेम नाही जेव्हा आपण एखाद्या वर खरो खर प्रेम करतो तेव्हा आपण त्याच्या बोलण्यावर किंवा एखदया चुकीच्या कृती मुळे अचानक प्रेम करण थांबवतो किंवा बऱ्याच वेळा लोक बिनशर्त प्रेमाचा फायदा घेतात म्हणूनच जो आपल्या वर किंवा आपण एखाद्या वर बिनशर्त प्रेम करतो त्याला प्रेम देणे महत्वा चे आहे.

हे स्वीकृती आहे|This is acceptance

आपण कोणावर तरी प्रेम करोतो तो कसाही असला तरी आपण प्रेम करतो तो आपल्या का आवडला या गोष्टी चा कधीच विचार केला जात नाही आपण प्रेमात पडल्या वर मग आपण त्या व्यक्तिला बदलण्याचा प्रयत्न करतो तो आपल्या वर प्रेम करतो किंवा आपण त्याच्या वर प्रेम करतो त्याने आपल्या साठी बदलावे आपण त्या वेळी त्याच्या बादलांच्या प्रेमात नसतं पडलेला आपण त्या क्षणी आपण त्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडलेले असतात.

विश्वास असावा|There should be faith

खऱ्या प्रेमाच्या बाबतीत विश्वास खूप महत्वाचा असतो. नात्या मध्ये मत्सर (Ego) आड येला नको. एकदया नात्यात संरक्षण असावे. पण जास्त प्रमाणात नियंत्रण नको जास्त नियंत्रण म्हणजे आपण त्या व्यक्तीचा हेवा करतो त्याला आपल्या पेक्षा कमी लेखतो असा अर्थ होऊ शकतो. काही लोक प्रेमा बद्दल ईर्षा करतात ते अशरीरी  गुणधर्म असतो.  

प्रेम वेळ घेत आहे|Love is taking time

प्रेम होण्यासाठी वेळ लागतो आपण एखाद्यावर प्रेम करतो तेव्हा आपण कधी ही नात आहे म्हणून धाव घेत नाही आपले नाते दीर्घ काळ अस्तित्वात असलेल्या गोष्टी चे विश्लेषण करत आणि नंतर ते त्या नात्यात अडकते. अश्या एखाद्या नात्याला आपण आठवड्यातून काही वेळ त्या नात्याला देतो म्हणजे अर्थ असा नाही की आपण प्रेमात आहोत. ते आकर्षण किंवा मोहात असणे म्हणतो.

ती अपेक्षा नसणे आहे|Not expecting that

आपण प्रेम करतो पण आपण त्यात कसली ही अपेक्षा ठेवणे प्रेम नाही. प्रेम हा खेळ नाही. प्रेमात काही देणे घेणे नसते. आपण ज्या वेळेस प्रेम करायला लागतो त्या वेळेस आपण लगेच काही गोष्टी करतो आपण जे करतो त्या बदल्यात ती व्यक्ति काय करेल याची यादी च करत असतो. याला प्रेम नाही म्हणता येत प्रेमा मध्ये समान गोष्टी राखणे आपल्या साठी चांगले असेल. प्रेमात कुठली ही अपेक्षा ठवणे चूक.

प्रेम म्हणजे जोडी ने समस्यांचा निराकरण करणे

जेव्हा दोन लोक नात्यामध्ये असतात तेव्हा संघर्ष करणे सोपे होते. तथापि, खरे प्रेमी एकत्र येवून एकमेकांना साथ देतील आणि समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतील. जेव्हा आपल्यास आपल्या जोडीदारावर खरोखर प्रेम असते तेव्हा आपण त्यास नेहमी सकारात्मक प्रकाशात पहाल. आपण त्यांना त्यांचा दृष्टिकोन ठेवण्यासाठी जागा द्या म्हणजे आपण दोघेही समस्येचे निराकरण करू शकू.

 

Leave a Comment