तुमचं आमच सेम असतं मितवा म्हणजे 

तुझ्या आयुष्यातला सगा सोबती असतो. तुझ्या दु;खातील साथी व्हाचे आहे मला 

तुझे दु:ख सांगु तर बग...  

Best status in Marathi 2022

Romantic shayari in Marathi प्रत्येक वेळी दु:खाचे कारण एकच असते असे नाही तसेच प्रत्येक वेळेस …

Read More